Våra tjänster

Om Sabak Fastighetsutveckling

SABAK är liten organisation som arbetar med ett kontaktnät av samarbetspartners inom arkitektur, konstruktion, analys samt marknadsföring. För varje projekt etableras en flexibel och kostnadseffektiv grupp av medarbetare från vårt etablerade nätverk.

SABAK köper projekt för egen regi samt joint ventures med partners. Vi arbetar även med vinstdelning eller annan resultatbaserad ersättning.
Vi arbetar med det mesta inom fastigheter i Sverige samt utomlands. dock ej med rena industriprojekt.